UVJETI ZA PRISTUPANJE PLATFORMI PREMIUM TURIZMA HGK

Marine

  Pogledajte više ispod

Poslovni subjekti koji pristupaju Platformi premium turizma moraju biti članice HGK, ispuniti sve obvezne kriterije te minimalno 85 posto propisanih dodatnih kriterija, definiranih po djelatnostima. Upitnikom je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.

AUTOMATSKI ULAZ: ako je marina članica relevantnih međunarodnih organizacija ili posjeduje certifikate kvalitete na osnovi kojih povjerenstvo može odobriti automatski ulaz.

INFORMACIJE O POSLOVNOM SUBJEKTU

OBVEZNI KRITERIJI

1. Marine kategorije 4 i 5 sidra i marine I., II. kategorije ili „Marine jedinstvenog prirodnog ambijenta“

DODATNI KRITERIJI

Opišite posebnost svoje ponude, obrazložite odabrane stavke te dokumentirajte kako informacije o tome prenosite svojim gostima (poveznice s web-stranica, društvenih mreža, promotivni materijali i sl.)

O primitku u Platformu izvijestit ćemo vas u najkraćem mogućem roku.